Certified professional trainer of Enneagram and Business (ICTA).
Vilnius, Lithuania
www.qoorio.app/o/gita.kondrotaite
For ENG below, мы можем говорить по русски.

Ar pasiekiau daug? Manau, kad pakankamai. Šiuo metu savo žiniomis ir įžvalgomis dalinuosi su visais. Aš motyvuoju kitus ir labai myliu savo darbą. Trumpai: 8 metai dėstymo universitetuose (MRU, VU TVM, KTU, VGTU). 2009 m. įsteigiau VŠĮ Gerovės ekonomikos institutą, konsultuoju valstybinį ir verslo sektorius, teikiu asmenines konsultacijas.

Nuo 2016 m. Profesionali Eneagramos trenerė (ICTA). Po Eneagramos studijų man pasidarė labai aišku ir paprasta gyventi. Nuo šiol ir Jūs galite lengvai apie save sužinoti užpildę testą www.devyniskaiciai.lt, kurį Jums parengiau pati pagal Eneagramos teoriją.

Susitikimo metu sužinosite savo asmenybės tipą, talentus, stiprybes ir silpnybes. Gausite atsakymus kaip palengvinti tarpusavio santykius ir nukreipti vidinę motyvaciją į jūsų gyvenimo tikslus. Atpažinsite savo elgesį komforto ir streso metu. Galėsite lengviau suteikti grįžtamąjį ryšį savo partneriui ar kolegoms. Pastiprinsite savivertę ir meilę sau. Lengviau toleruosite kitus žmones.

Have I achieved a lot? I think that's enough. At the moment, I share my knowledge and insights. I motivate others and love my work. 8 years of teaching at universities (MRU, VU IBS, KTU, VGTU). 2009 I established the Institute of Economics of Welfare, I'm engaged in consulting the public and business sectors, and I provide personal consulations.

From 2016 Eneagram Trainer (ICTA). After the study of Eneagram I became very clear and easy to live with. From now on, you can find out about yourself by completing a test at www.devyniskaiciai.lt, which I have prepared for you according to Eneagram's theory.

Meet me to find out about yourself, your personality type, talents, strengths and weaknesses. How to specifically target internal motivation to your life goals. You will get answers on how to facilitate relations. You will recognize your behavioral patterns during comfort and stress. Stengthen self-esteem and love for yourself.
Talk options
Choose how you’d like to meet Gita and arrange your talk.
HeartCreated with Sketch.
10% donated to Nobody's children
Meal coverCreated with Sketch.
1 h

Lunch at selected restaurant
€50
CupCreated with Sketch.
30 min

Ask me anything over a cup of coffee
€30
Fork and knifeCreated with Sketch.
45 min

Breakfast at a cafe
€40
HouseCreated with Sketch.
1.5 h

Consultation at your chosen location
€75
Sign inJoin Qoorio
We use cookies to personalise content, provide social media features, and analyse our traffic. We value your privacy and only use the most necessary and analytical cookies. You can opt out at any time.